Hình của DUALSHOCK 4 Wireless Controller
Revolutionary. Intuitive. Precise. A revolutionary controller for a new era of gaming, the DualShock 4 Wireless Controller features familiar PlayStation controls and innovative new additions, such as a touch pad, light bar, and more.
54,90 ₫
Đều đặn: 59,90 ₫
Bạn tiết kiệm: 5,00 ₫ (8 %)
ngoại trừ. VAT cộng với vận chuyển

Sản phẩm được xem gần đây